14 CommentsCách tải PvZ GOTY
B1:Tải Game,ở link:
B2:Giải nén
B3:Bật PvZ.exe và chơi thôi
Cách tải Trainer+40
B1:Tải qua link:
(Lưu ý các bạn phait tải Cheat Engine về, link:
Các bạn nên tải cheat engine mới nhất về dùng)
B2:Giải nén
B3:Bật lên các bạn thấy 3 file, bật popcapgame1.exe
Cách hack PvZ GOTY
Các bạn làm theo mình
Mình mới chơi nên không biết nhiều lắm
1] All Zombies are Out ( Zombies come instantly )
2] Big Time ( Make all plants big )
3] Destroy Zombie’s Stuff ( Destroy zombies armor )
4] Destroy Zombie’s shield ( Destroy Zombies screen door )
5] Frenzy Coin and Sun ( Sunflower and Marigold Hack )
6] Frenzy Seed Rain ( It’s Raining Seed Hack )
7] Frenzy Sunny Day ( Sun Rain Hack )
6] Giant Plants ( Make Plants Giant )
7] Game Mode ( Change Game Mode by Changing Value )
8] Give You +100 Sun ( Increase sun by 100 )
9] Increase Bug Spray ( Zen Garden Bug Spray Hack )
10] Increase Chocolate ( Zen Garden Chocolate Hack )
11] Increase Fertilizer ( Zen Garden Fertilizer Hack )
12] Increase Money by +1000 $ ( Get +1000 $ all time )
13] Increase Plants Growth in Zen Garden ( Zen Garden Plant Growth Hack )
14] Increase Recharge Speed ( Instantly Refile Seed )
15] Increase Sun by Planting ( Give you some sun by planting ]
16] Increase Tree Food ( Zen Garden Tree Food Hack )
17] Increase Tree of Wisdom by 100 fit ( Tree of Wisdom Hack )
18] Increase Waiting Speed of Plants ( Plants delay hack )
19] Keep Zombies Freeze ( Ice-shroom Hack )
20] Level Hack 1 ( Play any adventure level by changing value )
21] Money Hack part 1 ( Set money to 99999 $ )
22] Money Hack part 2 ( Set money to 99999 $ )
23] Multi Plants Part 1 ( Get 6 same plants by planting )
24] Multi Plants Part 2 ( Part 2 of Multiple Plants Part )
25] Never Decrease Money ( Money will not be decreased )
26] One Hit Kill Plants ( Plant die instantly )
27] One Hit Kill Zombies ( Zombies die instantly )
28] Pause Bomb Exploding ( Bomb Plant will not explode )
29] Plant Changer 1 ( Need hex code to change )
30] Plant Changer 2 ( Need Plants code to change )
31] Planting on anyware ( Put plants where you want )
32] Plants Never die ( Infinite Plant Health )
33] Restore Ground Damages ( Doom-shroom Hack )
34] Seed 0 to Seed 9 ( Change Your seed )
35] Stop Zombies Out ( Zombies are coming Hack )
36] Sun Hack ( Set sun to 9990, Unlimited Sun )
37] Unhittable Plants in ZomBotany ( ZomBotany Hack )
38] Unlock Hidden Mini Games ( More Mini Games )
39] Upgrade Plants Hack ( No need plant for upgrade )
40] Your Money ( Show your current money )
41] Zen Garden Unlimited Coin ( Zen Garden Coin Hack )
42] Zombies Never Die ( Infinite zombies health )
Các bạn tự dịch nhé
Chào các bạn.

Nguồn: https://nieschmidtlaw.com

Xem thêm bài viết khác: https://nieschmidtlaw.com/tong-hop/

Author

meeylandofficial@gmail.com

14 thoughts on “Cách Hack PvZ Game Of The Year Edition

  1. Ad xem lại file không lưu được trong ổ D để chơi cho khỏi mất
    Lưu ổ D toàn báo lỗi

  2. Xin lỗi các bạn
    Link tải Plants Vs Zombies là http://www.mediafire.com/file/912787wn3aci11w/Plants+vs+Zombies.rar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *