0 CommentsKênh Câu cá:
Kênh Thiếu nhi:
Kênh One minute:
Kênh Giáo dục:

Bộ sách giáo khoa (SGK) Cùng học để phát triển năng lực đáp ứng các yêu cầu cơ bản từ Chương trình môn học, đặt trọng tâm vào việc phát triển phẩm chất và năng lực giúp học sinh thành công trong học tập. SGK trình bày đầy đủ và súc tích toàn bộ yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sách chính là một kế hoạch học tập có hướng dẫn từng bước, có tính hệ thống cao, thuận lợi cho việc học của học sinh và việc tổ chức dạy học của giáo viên, sách có thiết kế mĩ thuật tổng thể khoa học và thống nhất. Mỗi cuốn SGK phải là một tác phẩm đẹp, thiết kế mĩ thuật hiện đại, hấp dẫn học sinh. Trang bị những kiến thức nền tảng mà có thể phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Những nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần phát triển các năng lực chung, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn.

Nội dung sách tập trung đưa ra những nhiệm vụ học tập để học sinh thực hiện và trải nghiệm. Ở mỗi bài học, nội dung kiến thức được thể hiện thông qua những hoạ t động học. Sách giáo viên hướng dẫn tổ chức các hoạ t động học đó. Đa dạng hóa các loại hình hoạ t động học, góp phần đổi mới phương pháp dạ y học – một mục tiêu quan trọng trong đổi mới giáo dục hiện nay. SGK, SGV tạo điều kiện cho học sinh được thực hành, trải nghiệm; giúp giáo viên tạo một môi trường học tập thân thiện, tích cực và hợp tác. Coi trọng việc đánh giá thường xuyên và định kì dựa trên các hoạt động và sản phẩm học tập. Các kĩ thuật đánh giá xuất hiện thường xuyên trong từng bài học.

Xây dựng nhiều hoạt động học, tạo điều kiện cho học sinh tự thể hiện mình. Trong đó, nhiều hoạt động khuyến khích học sinh độc lập suy nghĩ, đánh thức tiềm năng sáng tạo. Hình ảnh, nội dung thể hiện sự tôn trọng đặc điểm giới tính, hoàn cảnh sống, văn hóa vùng miền… Tích hợp nội dung môn học theo các chủ đề, thể hiện kiến thức khoa học thông qua những tình huống thực tế. Tích hợp, lồng ghép một số nội dung học tập của các môn học khác vào nội dung các hoạt động luyện tập, thực hành, vận dụng trong mỗi bài của SGK.

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” có nhiều ưu điểm nổi bật:

– Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của Chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở tất cả các vùng miền, đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh, giáo viên. Ở mỗi môn học, sách bảo đảm sự hài hoà giữa các hoạt động hình thành kiến thức, rèn kỹ năng với hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

– Sách dễ sử dụng, phù hợp cho việc tự học của học sinh, cho việc giảng dạy của giáo viên và việc theo dõi, phối hợp của phụ huynh học sinh. Việc phát triển từ chương trình đến sách giáo khoa được nghiên cứu và thực hiện một cách bài bản, khoa học để đảm bảo rằng SGK phải dễ sử dụng, hấp dẫn và phù hợp để HS tự học hiệu quả.

– Sách có độ mở thích hợp, thuận tiện cho việc cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức theo vùng miền, theo định hướng nghề nghiệp của học sinh. Bộ sách được biên soạn giúp giáo viên có thể vận dụng linh hoạt theo đặc điểm của từng trường học hoặc địa phương.

– Bộ sách góp phần đổi mới phương pháp dạy và học; giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ học hiệu quả, giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động học tập cũng như các hoạt động kiểm tra, đánh giá học tập của học sinh. Bộ sách được thiết kế theo mô hình hoạt động. Trong đó, nội dung mỗi bài trong SHS được thể hiện qua các hoạt động học; SGV hướng dẫn tổ chức các hoạt động học đó.

– Bộ sách có một Thiết kế mĩ thuật tổng thể, nhất quán và khoa học. Mỗi cuốn sách được thiết kế đẹp, hấp dẫn, hiện đại, giàu tiện ích và dễ dàng sử dụng cho mỗi học sinh, giáo viên.

– Bộ sách là tài liệu dạy học hoàn chỉnh, bao gồm: sách giấy (sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập); thiết bị , đồ dùng dạy học; sách mềm (sách điện tử). Việc dạy học đượ c hỗ trợ bởi hệ thống phần mềm và học liệu điện tử dành cho học sinh và giáo viên .
Website :
Facebook :
Twitter :

Nguồn: https://nieschmidtlaw.com

Xem thêm bài viết khác: https://nieschmidtlaw.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *