1 CommentsGIỚI THIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Ngày thành lập: 14.8.1967

Năm đầu đào tạo tại Xuân Hoà: 1975

Địa chỉ: P. Xuân Hoà, Tx.Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc

ĐT: (0211) 3863 416. Fax: (0211) 3863 207

Email: dhsphn2@moet.edu.vn Website:

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
Huân chương Độc lập hạng Ba

Quy mô: 10 000 sinh viên

Đội ngũ: 581 cán bộ, viên chức. Trong đó có 3 Nhà giáo Ưu tú, 14 Giảng viên cao cấp, 17 Phó giáo sư, 109 Tiến sỹ, 184 Thạc sỹ, 54 Cử nhân, 365 Giảng viên…

Đảng bộ có: 26 chi bộ, 302 đảng viên.

BTĐU, HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Nguyễn Quang Huy
PHÓ HIỆU TRƯỞNG GVC. TS. Trịnh Đình Vinh
GVC. TS. Nguyễn Phụ Thông Thái
Đào tạo:

– Cử nhân khoa học các ngành Sư phạm và Cử nhân khoa học khoa học cơ bản, kĩ thuật, công nghệ.

– Thạc sĩ khoa học các chuyên ngành khoa học cơ bản và quản lý giáo dục.

– Tiến sĩ.

11 khoa:
Khoa Toán
Khoa Vật lý
Khoa Sinh- KTNN
Khoa Ngữ văn
Khoa Giáo dục Tiểu học
Khoa Giáo dục Mầm non
Khoa Hoá học
Khoa Giáo dục Chính trị
Khoa Giáo dục Thể chất
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Lịch sử.

1 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Tâm lý – Giáo dục.

9 phòng chức năng:
Phòng Tổ chức Cán bộ
Phòng tác Chính trị – Học sinh sinh viên
Phòng Đào tạo
Phòng Khoa học Công nghệ – Hợp tác quốc tế
Phòng Sau đại học
Phòng Tài vụ
Phòng Hành chính tổng hợp
Phòng Quản trị đời sống
Phòng Thanh tra.

9 đơn vị trực thuộc:
Viện Công nghệ Thông tin,
Viện Nghiên cứu Sư phạm
Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – AN trường ĐHSP Hà Nội 2
Thư viện
Trạm Y tế
Ban Quản lý KTX Sinh viên
Ban Bảo vệ.

16 ngành cử nhân Sư phạm:

Toán học, Toán chất lượng cao, Vật lí, Kĩ thuật Công nghiệp, Hóa học, Sinh học, Kĩ thuật Nông nghiệp, Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất, Quốc phòng An ninh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học

10 ngành cử nhân khoa học:

Toán học, Công nghệ Thông tin, Văn học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Hóa học, Sinh học, Vật lí, Lịch sử, Việt Nam học.

17 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ:

Toán Giải tích, Toán ứng dụng, Vật lí chất rắn, Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học, Động vật học, Giáo dục học bậc Tiểu học, Lí luận văn học, Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Khoa học máy tính, Quản lý Giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng việt, Giáo dục mầm non, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Việt Nam.

5 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ:
Toán Giải tích, Giáo dục Tiểu học, Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán, Quản lý Giáo dục, Sinh lý học thực vật

Nguồn: https://nieschmidtlaw.com

Xem thêm bài viết khác: https://nieschmidtlaw.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

One thought on “Giới thiệu về Trường ĐHSP Hà Nội 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *