0 CommentsViệt sử diễn nghĩa là bộ sử ca bằng chữ Nôm, tức tiếng Việt, do các ông hoàng triều Nguyễn biên soạn, xuất hiện khá muộn trong quá trình trước tác học thuật của chế độ phong kiến Việt Nam. Trong bối cảnh văn minh – văn hoá phương Tây như luồng gió mới, có sức hấp dẫn lớn, đã góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo xã hội Việt Nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XX, thì sự ra đời tác phẩm sử ca bằng chữ Nôm như Việt sử diễn nghĩa và Việt sử diễn nghĩa tứ tự ca quả là một hiện tượng đặc biệt. Đặc biệt đó là kể về hoàn cảnh, lý tưởng, quan niệm, cảm hứng nghệ thuật và về tình cảm của những trí thức phong kiến sau cùng đối với lịch sử dân tộc. Nhưng có thể do chưa gặp cơ duyên nên ngoài Việt sử diễn nghĩa tứ tự ca, như một bản tóm tắt, chỉ 808 câu loại thơ 4 chữ, đã được in (18 tờ, 36 trang), còn Việt sử diễn nghĩa bằng thơ lục bát, dài đến 1884 câu, vẫn đang ở dạng chép tay, chưa từng được xã hội biết đến.

Nguồn: https://nieschmidtlaw.com

Xem thêm bài viết khác: https://nieschmidtlaw.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *