0 Comments***** DESCRIPTION
** English for kids
Familly and Friends. Level 1

** Unit 3, Lesson 1, English Vocabulary for Kids
Topic: Playtime!

** Learn these words
Seesaw, Slide, Net, Swing, Tree, On, In, Under

** Learn how to say:
Where is the ball?
It’s in the net.
It’s on the slide.
It’s under the seesaw.

***** MÔ TẢ
Tiếng Anh trẻ em
Giáo trình: Gia đình và bạn bè, đại học Oxford. Lớp 1.

Phần 1, Bài từ vựng tiếng anh trẻ em
Chủ đề: Quả bóng ở đâu rồi?

***Trong bài này các bé sẽ học các từ sau
Ván bập bênh, Cầu trượt, Khung thành, Xích đu, Cái cây.

***Trong bài này các bé sẽ học các câu sau
Quả bóng ở đâu rồi?
Nó ở trong khung thành
Nó ở trên cầu trượt
Nó ở dưới ván bập bênh

*** Học kiểu mỹ:
*** Học Tiếng Anh Kiểu Mỹ:
*** Báo cáo thông minh:

*** HỌC KIỂU MỸ: HỌC MIỄN PHÍ. BÁO CÁO THÔNG MINH.
*** HOC KIEU MY: Free Learn. Smart Report.

Nguồn: https://nieschmidtlaw.com

Xem thêm bài viết khác: https://nieschmidtlaw.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *